Husbankfinansiering

Signaturhagens Kongsberg klassifisert som livsløpsstandard prosjekt

Signaturhagen Kongsberg har grunnet sin utforming og bokonsept blitt klassifisert som et livsløpsstandard prosjekt av Husbanken. Livsløpstandard legger til rette for at personer uavhengig av funksjonsnivå kan bli boende i egen bolig gjennom hele livsløpet og leve aktive liv. Prosjektet er forhåndsgodkjent for Husbankens grunnlån.

Hva medfører dette for deg?

Dette gir deg som kjøper av bolig i Signaturhagen Kongsberg mulighet til å søke om finansiering til Husbankens gunstige og forutsigbare betingelser. Det gis anledning til å søke om finansiering av inntil 80% av kjøpesummen, løpetid opptil 30 år og med avdragsfrihet på inntil 8 år.

Husbanken tilbyr markedets beste rente som er svært gunstig sammenlignet med tradisjonell bankfinansiering.

Sjekk rentenivå her

Eksempel på lånefinansiering av 2 ulike 3 roms leiligheter

Nedenfor viser vi deg noen regne eksempler på hva 2 ulike leiligheter vil koste deg månedlig med Husbankfinansiering.

Leilighet C 301 , 92,5 kvm – 3 roms (inkl. 2 soverom)

Kjøpesum kr. 4.190.000 (ekskl. omkostninger)
EK kr. 838.000 (20% av kjøpesum)
Lån Husbanken kr. 3.352.000 (inntil 80 % av kjøpesum)
Å betale pr. måneden kr. 12.486 hvorav
Avdrag pr. måneden kr. 9.950
Renter/Gebyr pr. måned kr. 2.466

NB! Eksempel med utgangspunkt i fastrente 3 år på 0.867 % nominell. Nedbetalingstid 25 år.

Leilighet A 102, 91 kvm – 3 roms ( inkl. 2 soverom)

Kjøpesum kr. 5.450.000
EK kr. 1.090.000 (inntil 20% av kjøpesummen)
Lån Husbanken kr. 4.360.000 (inntil 80 av kjøpesummen)
Å betale pr. måneden kr. 16.226
Avdrag pr. måneden kr. 13.034
Renter/Gebyr pr. måned kr. 3.183

NB! Eksempel med utgangspunkt i fastrente 3 år på 0.867 % nominell. Nedbetalingstid 25 år.

Husbankfinansieringen er godkjent for de fleste leiligheter i prosjektet med unntak av 2 og 4 roms leilighetene.

Hvilke leiligheter gjelder dette for?

Alle våre 3 roms leiligheter er godkjent for Husbankfinansiering. Våre 2 og 4 roms leiligheter er ikke innenfor Husbankenes krav til hva en kan finansiere.
Sjekk hvilke ledige leiligheter som kan Husbankfinansieres her:

3-roms leiligheter

Det bemerkes at Husbanken vil foreta en individuell vurdering av den enkelte søknad, og at det i den forbindelse vil bli foretatt en kredittsjekk av lånesøker.

Bistand

Ønsker du å benytte deg av Husbankens gunstige tilbud om finansiering så vil Signaturhagens markedsansvarlig bistå med utfylling av skjema og sørge for behandling av dette.

Ta kontakt med vår salg- og markedssjef Anne Lene Söder 928 46 843 annelene@signaturhagen.no